USTANOVITEV SVETA STARŠEV NOGOMETNEGA KLUBA KAMNIK

V skladu s statutom Nogometnega kluba Kamnik in želji po širši informiranosti ter aktivnem sodelovanju vseh članov pri ustvarjanju nove klubske zgodbe je predsednik Slobodan Vuk za dne 17. 8. 2022, sklical ustanovni sestanek Sveta staršev. Sestanka se je udeležilo 9 predstavnikov vseh selekcij, ki so za svojega predsednika imenovali Luko Požarja  (kontakt  041 521 255) in njegovo namestnico Špelo Kralj (kontakt 031 355 066, spelakralj@yahoo.com).
 
Svet staršev bo prvenstveno obravnaval in podajal pisna mnenja in pobude k programom dela, izboljšanju razmer v klubu, zagovarjal pravila fair play, timsko delo otrok, spoštovanje dela trenerjev, odločal o vprašanjih, ki jih bodo dobili s strani organov kluba, pisno obveščal Nadzorni odbor o nespoštovanju statuta, opravljal druge odgovorne naloge in samostojno upravljal s sredstvi sklada. V skladu s statutom Svetu staršev pripada tudi mesto v Upravnem odboru kluba.
Na sestanku so bili člani Sveta staršev seznanjeni s cilji in nalogami kluba ter vsebino programa nogometne vadbe “NAŠ NOGOMET”. Ob tem so bili pozvani k aktivnemu sodelovanju in pomoči pri urejanju članstva kluba (Pristopne izjave), predstavljanju Pravil obnašanja staršev, promocijo kluba in privabljanju novih članov.
Članom Sveta staršev želimo uspešno delo!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja