SKLIC IZREDNE VOLILNE SEJE OBČNEGA ZBORA NK KAMNIK

Nogometni klub Kamnik Cankarjeva cesta 23 a 1240 Kamnik
Na podlagi 24. člena Statuta NK Kamnik sklicujem izredno volilno sejo Občnega zbora
NK Kamnik, ki bo v torek, 18. aprila 2023 ob 17. uri na naslovu Fužine 134, 1240 Kamnik

Predlagani naslednji DNEVNI RED:

1. Izvolitev delovnih teles Občnega zbora:
– delovno predsedstvo
– verifikacijska komisija
– volilna komisija
– overitelja zapisnika
– zapisnikar
2. Razrešitev vseh organov kluba NK Kamnik
3. Izredne volitve organov NK Kamnik:
– predsednika (1)
o Obvezni pisni program in predstavitev kandidata
 Program mora biti poslan na sedež kluba NK Kamnik s pripisom Ime
in Priimek kandidata in »NE ODPIRAJ«

– članov Upravnega odbora (3 – 5)
– članov nadzornega odbora (3)
– članov disciplinske komisije (3)

V skladu s 24. členom Statuta NK Kamnik se na izredni seji Občnega zbora obravnavajo le
vprašanja, zaradi katerih je bila seja sklicana in so zajeta v predlaganem dnevnem redu.

V Kamniku, 5. april 2023

Predlagatelj sklica izrednega občnega zbora:
Damjan Mršić

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja