ODSTOPNE IZJAVE

Predsednik Nogometnega kluba Kamnik Slobodan Vuk, poslovni sekretar in trener selekcije U11 Primož Kočar in član Nadzornega odbora Metod Vidmar, so iz osebnih razlogov dne 8.3. 2023, nepreklicno odstopili iz položajev organov kluba.

Za izkazano zaupanje, sodelovanje in pomoč pri vodenju kluba se zahvaljujejo vsem članom.

Član Upravnega odbora Damjan Mršić je s pooblastilom predsednika,  prevzel nalogo izvedbe izrednega Občnega zbora.

 

USTANOVITEV SVETA STARŠEV NOGOMETNEGA KLUBA KAMNIK

V skladu s statutom Nogometnega kluba Kamnik in želji po širši informiranosti ter aktivnem sodelovanju vseh članov pri ustvarjanju nove klubske zgodbe je predsednik Slobodan Vuk za dne 17. 8. 2022, sklical ustanovni sestanek Sveta staršev. Sestanka se je udeležilo 9 predstavnikov vseh selekcij, ki so za svojega predsednika imenovali Luko Požarja  (kontakt  041 521 255) in njegovo namestnico Špelo Kralj (kontakt 031 355 066, spelakralj@yahoo.com).
 
Svet staršev bo prvenstveno obravnaval in podajal pisna mnenja in pobude k programom dela, izboljšanju razmer v klubu, zagovarjal pravila fair play, timsko delo otrok, spoštovanje dela trenerjev, odločal o vprašanjih, ki jih bodo dobili s strani organov kluba, pisno obveščal Nadzorni odbor o nespoštovanju statuta, opravljal druge odgovorne naloge in samostojno upravljal s sredstvi sklada. V skladu s statutom Svetu staršev pripada tudi mesto v Upravnem odboru kluba.
Na sestanku so bili člani Sveta staršev seznanjeni s cilji in nalogami kluba ter vsebino programa nogometne vadbe “NAŠ NOGOMET”. Ob tem so bili pozvani k aktivnemu sodelovanju in pomoči pri urejanju članstva kluba (Pristopne izjave), predstavljanju Pravil obnašanja staršev, promocijo kluba in privabljanju novih članov.
Članom Sveta staršev želimo uspešno delo!

MESO KAMNIK d.d. GENERALNI SPONZOR NOGOMETNEGA KLUBA KAMNIK

 
Direktor podjetja Meso Kamnik d.d., g. Tomi RUMPF, dr. vet. med in predsednik Nogometnega kluba Kamnik, Slobodan Vuk, sta danes podpisala pogodbo o skupnem sodelovanju. Nogometni klub Kamnik je s tem dobil generalnega sponzorja in se zavezal, da bo v sezoni 2022/23 nastopal pod imenom NK Anton Meso KAMNIK.
Vsi skupaj pa smo si obljubili, da si bomo prizadevali za trajnejše sodelovanje.

Generalnemu sponzorju se iskreno zahvaljujemo za izkazano pomoč!

NK KAMNIK

TRENINGI NOGOMETA NA NOVEM IGRIŠČU V ŠMARCI

Vse člane kluba in tiste, ki bi se nam želeli pridružiti v NK Kamnik obveščamo, da se 8. 8. 2022 pričnejo treningi po programu “Naš nogomet” za vse selekcije na novem igrišču v Šmarci (nasproti Qlandie oz. Supernove).

Treningi bodo vsak dan od ponedeljka do petka, in sicer za selekcije od U7 do U11 med 18:00 in 19:30 uro in za selekcije od U12 do U17 med 16:30 in 18:00 uro. Sobote in nedelje so rezervirane za tekme.

Se vidimo v Šmarci!