Nogometni kamp 2020 – drugi dan

Nogometni trening, predstavitev domačih nalog, ustvarjalne dejavnosti in obisk bazena!

#nkKamnik #mismoKamnik #100let